Informații de la Primăria Alba Iulia privind TICHETELE de GRĂDINIȚĂ. Cine le primește; unde și până când se depun cererile

Tichetele sociale sunt acordate în baza prevederilor Legii 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

tichete gradinitaLegea 248/2015 privind încurajarea copiilor să urmeze învățământul preșcolar, promovează prezența la grădiniță a copiilor între 3 și 6 ani, prin acordarea unui stimulent financiar sub forma unui tichet social de 50 de lei lunar, având finanțare de la bugetul de stat. Stimulentul se acordă familiilor cu mai puțin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie.

Acordarea tichetelor sociale este strict condiționată de prezența regulată a copiilor la grădiniță.

Stimulentul educațional se acordă pe bază de cerere și declarație pe proprie răspundere de către părinte sau reprezentantul legal al preșcolarului.

Prima cerere depusă la sediul Direcției de Asistență Socială Alba Iulia a fost înregistrată în data de 7.03.2016, după apariția normelor de aplicare a legii.

După depunerea cererii și declarației pe proprie răspundere privind stimulentul educațional, mecanismul de acordare a tichetului presupune următorii pași:

– înregistrarea cererilor,
– verificarea cererilor, prelucrarea datelor și efectuarea anchetei sociale pentru acei beneficiari care nu erau în evidența DAS,
– transmiterea beneficiarilor eligibili la grădinițele la care sunt înscriși și le frecventează,
– monitorizarea inopinată a prezenței acestora la grădinițe de către asistenții sociali din DAS,
– emiterea dispoziției primarului (după caz acordare/ modificare/ suspendare/ încetare),
– avizarea de către compartimentele VMG si ASF a dosarelor aflate în plată,
– distribuirea tichetelor.

Până la sfîrșitul lunii martie s-au depus în total 20 de cereri având un număr de 28 de beneficiari, din care 25 eligibili, iar 3 neeligibili (3 preșcolari au depășit limita de vârstă de 6 ani).

Eligibilitatea beneficiarilor este stabilită de asistenții sociali din DAS, pe baza actelor prezentate și monitorizarea corectitudinii efectuării prezenței copiilor, prin vizite neanunțate la grădinițe.

În luna aprilie au fost depuse doar 2 cereri având un număr de 3 beneficiari.

Pentru anul școlar 2015 – 2016 au fost înregistrate în total 22 de cereri cu un numar de 31 de preșcolari proveniți din familii defavorizate (termenul limită de depunere a cererilor fiind 30 aprilie).

Modalitatea de informare a titularilor cererilor în vederea ridicării tichetelor sociale de la sediul Direcției de Asistență Socială se face telefonic (pentru persoanele care au numărul de contact specificat în cerere) și prin e-mail la grădinițele la care sunt înscriși preșcolarii, până la data de 10 a lunii, urmând ca distribuirea stimulentelor educaționale să se facă din data de 10 – 15 a fiecărei luni.

La ridicarea tichetelor sociale de către părintele preșcolarului acesta va fi informat și asupra listei magazinelor partenere unde poate fi valorificat tichetul social.

Cererile noi se pot depune în termen de 30 de zile de la înscrierea copiiilor la grădiniță (pentru anul școlar următor) și se acordă începând din prima lună în care copilul a îndeplinit criteriile de frecvență și dacă se mențin și cele de eligibilitate.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*